Vår affär

Vi har över 25 års erfarenhet av att identifiera lösningar på våra kunders utmaningar.
Denna samlade erfarenhet har vi på ett strukturerat sätt paketerat i lösningar som är såväl innovativa, hållbara och anpassade till våra kunders behov.

Branscher vi arbetar inom

Smart Industri

Inom affärsområdet Smart Industri arbetar vi med processautomation och övergripande integrationslösningar som skapar en effektiv och säker process. Vi har lång erfarenhet av att arbeta mot stora och komplicerade tillverkningsprocesser inom exempelvis läkemedels-, livsmedels-, petroleum- och verkstadsindustrin.

Play Video
Filmen om Industri

Smart Infrastruktur

Inom affärsområdet Smart Infrastruktur arbetar vi med styrning, övervakning och integrering av tekniska system inom väg- och spårbunden trafik som skapar en effektivare, säkrare och miljövänligare trafiksituation. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med stora och komplexa infrastrukturella projekt.

Play Video
Filmen om Infrastruktur

Smart Fastighet

Inom affärsområdet Smart Fastighet arbetar vi med styrning, övervakning och integrering av tekniska system i fastigheter där det ställs höga krav på miljö, person- och informationssäkerhet. Vi integrerar samtliga system och anläggningar i en fastighet med överordnade system för en säkrare och effektivare drift och övervakning.

Play Video
Filmen om Fastighet