Projekt

Init Sweden en
helhetsleverantör

Vi uppfinner inte hjulet gång på gång. Istället baserar vi våra lösningar på färdiga koncept och komponenter. Väl beprövade lösningar ligger till grund för varje nytt projekt. Vårt arbetssätt möjliggörs tack vare vår starka fokusering på struktur, dokumentation och design. Det betyder även att kundens verksamhet inte behöver anpassas efter lösningen, utan lösningen är helt anpassad efter kundens verksamhet och behov. Kundanpassat och samtidigt ekonomiskt – det bästa av två världar.

Se filmerna om några av våra projekt

Malmö Airport

Västlänken

Husarviksbron

Skanska Asfalt

Farris Bad

Fredrikstad

Kunden i fokus

En av de viktigaste delarna i arbetet är interaktionen med kunden genom hela projektprocessen. Vårt samarbete med kunden sträcker sig från förstudie till projektutvärdering och support.

För att lösningen verkligen ska bli skräddarsydd involveras alla berörda personer i processen, från de som har beslutat om investeringen, till de tänkta slutanvändarna. Detta lägger även grunden till en lyckad implementering av lösningen i kundens verksamhet. Den nära relationen i projektet lever vidare efter slutleveransen i vidareutveckling och supportarbete med kunden. På så sätt garanteras att lösningen fortsätter att anpassas till kunden när omvärlden förändras och behoven skiftar.