Om oss

Vad menar vi med
Integrator of Intelligence?

Se filmen där vi förklarar vad som menas med Integrator of Intelligence.

Om Init Sweden

Vi skapar intelligenta lösningar där affärer, organisationer och system integreras till en smart helhet.

Med förmågan att förstå idéer och komplicerade orsakssamband, planera och lösa problem skapar vi intelligenta styr- och övervakningssystem för kunder med höga krav på effektivitet, tillgänglighet och säkerhet. Vi gör verksamheten smartare oavsett om det handlar om en fastighet, produktionsanläggning eller infrastrukturanläggning.

Med en erfarenhet som sträcker sig över 25 år finns ett väl utvecklat helhetstänk i våra tjänster där vi tar ansvar för projektgenomförande, design, programmering, provning, driftsättning och underhåll. Så att våra kunder kan fokusera på det dem kan bäst, deras egen verksamhet.

I ständig utveckling

I en värld där teknikutvecklingen går allt snabbare öppnas det ständigt upp för nya möjligheter. För att fånga dessa krävs det att vi utvecklar nya sätt att arbeta och samarbeta – internt såväl som externt.

I över tre års tid har vårt Transformer Team drivit arbetet framåt med att utforska marknadens kommande behov och nya affärsmodeller. Det har blivit tydligt för oss att vi därmed utökar vår roll från systemintegratör till en roll där vi tar ett större ansvar för att skapa värde för våra kunder.

Genom att integrera organisationer, människor och teknik på helt nya sätt skapar vi större nytta i affären och i omvärlden och antar därmed en större roll såsom Integrator of Intelligence. Med hjälp av oss blir världen helt enkelt smartare.

Play Video

Transformer Team

1995

Start

ca 65

Anställda

ca 100

Omsättning (mkr)

3

Kontor
Göteborg, Stockholm & Malmö

Ledning Init Sweden

Anders Koritz
Åsa Hultqvist Lilja
Hanna Mandir
Christina Axhede
Roger Löfgren
Robert Andersson
Mikaela Benjaminsson (adjungerande)

Certifieringar och utmärkelser

Siemens Solution Partner

Vi är stolt solution partner till Siemens inom områden Factory,  Automation , Industrial Communication och SCADA Basis. Inom SCADA området är vi särskilt stolta över vår unika position på marknaden vad gäller kunskap inom och erfarenhet av WinCC OA – projekt. Vi erbjuder hög teknisk kunskap inom dessa system och erbjuder därmed en trygghet och hög kvalitetsnivå till våra kunder.

Microsoft Gold Certified Partner

Som Microsoft Gold Certified Partner har vi bland annat tillgång till specialistsupport och de senaste programvarorna från Microsoft, vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder snabb, effektiv service och lösningar i den absoluta tekniska frontlinjen. Detta är en kvalitetsstämpel som gör att våra kunder kan känna sig trygga i att vi levererar bästa möjliga lösningar baserade på Microsofts produkter och tekniker.

Global Citect Integration Partner of the Year

Citect utlyste en världsomspännande tävling där varje världsdels bästa Citectintegratör skulle utses. Vi vann både den Europeiska utnämningen ”Citect Integration Partner of the Year, Europe” samt ”Global Citect Integration Partner of the Year”.

Brons Partner till COPA-DATA

Genom partnerskapet är vi certifierade inom SCADA-systemet Zenon. Certifikatet tilldelas tack vare vårt engagemang i att tillsammans med COPA-DATA hitta effektivare sätt att arbeta med industriell automatisering samt att vi nu har certifierade systemutvecklare i Zenon.

Init Sweden – från då till idag

Vår historia präglas av teknisk nyfikenhet, en vilja att utvecklas och stor förmåga att sätta sig in i kundernas verklighet. Dessa egenskaper har fått fyra företag att mötas, hitta synergieffekter och till slut bli ett.

År 1995 startar Apocca Technology som 1999 blir Acobia och år 1997 starta FLUX. Acobia, med VD Mikael Nilsson, arbetade med Automation, samtidigt som FLUX arbetade med Industriell IT. De båda företagen möttes tidigt som leverantörer i stora projekt. Redan första gången bolagens representanter träffades pratade man om hur bra verksamheterna kompletterade varandra. Men ännu var tiden inte inne. Båda företagen behövde växa och utvecklas ytterligare innan tiden var mogen för att utöka samarbetet och resultera i det som vi var fram till 2024. Nu som del av Init så startar en ny era genom denna nya skandinaviska automationspartner.

Några av våra kunder