Paketerade lösningar och produkter

Lösningar

Med våra lösningar ser vi till att våra kunders lönsamhet optimeras genom digitalisering och smarta integrationer inom våra affärsområden Industri, Infrastruktur och Fastighet.

Cloud Automation

Flexibla och skalbara lösningar för Industriell IT

Cloudtjänster för IT har funnits en tid på marknaden och nu är möjligheterna större än någonsin att dra nytta av dess positiva effekter. Med koncept Cloud Automation hjälper vi dig att skapa ditt cloud för industriell IT och accelerera din verksamhet.

Systemlösningar

Experter inom SCADA-system

En helhetsleverantör av SCADA-system (Supervisory Control and Data Acquisition). Vi levererar kundanpassade IT-lösningar för att i realtid övervaka och styra processer inom Industri, Infrastruktur och Fastighetsautomation.

En lång erfarenhet är förutsättningen för att kunna bygga system som kan underhållas och byggas ut utan höga underhållskostnader. I en allt mer uppkopplad värld krävs mer av ett SCADA-system än traditionell uppkoppling mot styrsystem. Vi levererar lösningar som kombinerar stabila beprövade SCADA-system med modern teknik för integration mot så väl kringliggande system som tjänster i molnet. Exempelvis kan fastigheter energieffektiviseras med artificiell intelligens, och kritiska anläggningar övervakas från distans i mobila enheter. SCADA har blivit en allt viktigare källa till insamling och visualisering av data som kan leda till viktiga insikter.

Ett resultat av att använda moderna SCADA-system är att det ofta leder till besparingar både i tid och pengar.

På Init Sweden arbetar vi med bland annat: EcoStruxure , WinCC/OA, iFIX, Web Port  och Citect

Systemlösningar SCADA
Gurusoft Samarbetspartner

Energieffektivisering av fastigheter

Vi har ett nära samarbete med Gurusoft och är återförsäljare av deras energiuppföljningssytem Gurusoft EOS. Gurusoft har lång erfarenhet av att stödja kunder i deras investeringar och säkerställer dämed deras långsiktiga perspektiv.

Gurusoft Report – EOS

Minska elförbrukning i produktion och fastigheter

Med korrekt mätdata blir det enkelt att se var det finns störst energibesparingar att göra. Gurusoft Report – EOS är ett modernt system för insamling och bearbetning av energidata som underlättar optimering av energianvändningen.

Paketerade lösningar och produkter

Produkter

AX Building
manager

Vi har idag utvecklat en app för ventilationsstyrning och en för larmhantering.

Hur ser ditt behov ut för snabb och enkel access?

Alarm Review

Koncept för effektivisering av larmhantering

I dagens komplexa styrsystem hanterar driftpersonal ett stort antal larm. Med hjälp av vår lösning kan larmhanteringsarbetet effektiviseras genom att eliminera oönskade larm utan att driftsäkerhet eller funktion påverkas.
Vi kan, med hjälp av analys av larmhistorik och mätvärden, identifiera vilka larm som kan undvikas. Vi kan också identifiera grundorsaken till oönskade larm där t ex felkonfigurerade parametrar identifieras och rättas. Analysen sker dels genom traditionell dataanalys men också genom algoritmer som hittar samband som är svåra att upptäcka (dvs machine learning).
Genomgång av larmen genom vår metod – Alarm Review – genomförs på ett strukturerat och systematiskt sätt.

Kontakta oss för att veta mer!

AX Alarm Manager

(AXAM)

AXAM är ett komplett system för snabb, säker och effektiv larmhantering. Genom att använda AXAM får man tillgång till alla funktioner som man förväntar sig från ett modernt larmhanteringssystem, både när det gäller realtidshantering, historisk uppföljning och spårbarhet.